Sociální služby Města Doksy
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA DOKSY,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Denní stacionář

Denní stacionář

Poskytovatel: Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace
Sídlo: Panská 199, Doksy 472 01

Kontakt:
Adresa provozování služby: Panská 953, 472 01 Doksy
Telefon: 
487 712 991, 601 521 432 - Mgr. Klára Říhová, ředitelka
487 712 997, 722 033 383 - Bc. Kateřina Moudrá, sociální pracovnice pověřená vedením stacionáře

Poslání

Denní stacionář poskytuje podporu a péči seniorům, z důvodů snížené soběstačnosti způsobené věkem a zhoršeným zdravotním stavem, kteří nejsou schopni sami setrvat ve svém domácím prostředí. Pomáháme seniorům vytvářet nebo udržovat sociální vztahy a sociální dovednosti. Snažíme se udržet kvalitu života a podporujeme navazování společenských kontaktů.

Cíle poskytované služby

 • Poskytování služby dle potřeb uživatele a v takovém rozsahu, který vychází z individuálního přístupu, podpoří jeho samostatnost a zachování co nejvyšší míry soběstačnosti.
 • Prodloužit setrvání klientů v jejich domácím prostředí.
 • Podpora rozvoje schopností a dovedností, které vedou k prodloužení jejich aktivního života.

Zásady pro naplnění cílů služby

 • ochrana důstojnosti a respekt k uživateli
 • naslouchání a empatie
 • motivace uživatele, podpora jejich soběstačnosti
 • odbornost – péče je poskytována kvalifikovaným personálem
 • diskrétnost – mlčenlivost a ochrana osobních údajů uživatele
 • individuální přístup dle potřeb jednotlivých uživatelů
 • návaznost na další sociální služby
 • spolupráce s pečujícími rodinami

Okruh osob

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s mentálním postižením – lehké mentální postižení
 • osoby s chronickým onemocněním - osoby s nemocí CNS, osoby s Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí

Věková struktura cílové skupiny:

 • Dospělí (od 50ti let věku)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Služby v denním stacionáři není možno poskytnout, pokud:

 • Služba má naplněnou kapacitu.
 • Zájemce vyžaduje léčení nebo ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
 • Zájemce je verbálně nebo fyzicky agresivní nebo svým psychickým stavem výrazně narušuje program denního stacionáře a obtěžuje ostatní uživatele.
 • Pro zájemce by byly docházka a pobyt v denním stacionáři fyzicky nebo psychicky náročné. Denní stacionář je vybaven pouze polohovacími křesly určenými pro chvilkový odpočinek uživatelů. Prostory denního stacionáře však nejsou uzpůsobeny pro celodenní pobyt uživatele na lůžku. 
 • Zájemce o službu je odkázán na speciální prostředky komunikace, které personál neovládá (znaková řeč, hmatová řeč).

Nabízené činnosti

Denní stacionář poskytuje činnosti, které vychází ze zákona č.108/2006 Sb., a to v tomto rozsahu:

 • zajištění stravy a pitného režimu – dle docházky uživatele (snídaně, oběd, svačiny)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, přesunech, stravování, orientaci)
 • pomoc při osobní hygieně
 • aktivizační činnosti 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – návštěva kavárny, cukrárny, účast na akcích pořádaných v domově pro seniory
 • sociálně terapeutické činnosti – nácvik a udržování stávajících schopností a dovedností, trénování paměti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednání se zájemcem o sociální službu

Zájemce o sociální službu se může na poskytovatele obrátit osobně nebo telefonicky u sociální pracovnice pověřené vedením denního stacionáře, dále písemně (dopisem nebo zasláním emailu). Informace jsou dostupné i na webových stránkách organizace, poskytne je i sociální odbor Městského úřadu Doksy.

Pro poskytnutí služby je nutné vyplnit „Žádost o poskytnutí služby v denním stacionáři“. Bezprostředně po přijetí žádosti je provedeno sociální šetření, v rámci kterého je zjišťována sociální situace žadatele, jeho soběstačnost, potřeby a zájmy. Rovněž je žadatel informován o způsobu a podmínkách poskytování služby, poskytované péči a úhradách. Tyto informace obdrží i v písemné podobě. Komunikace je přizpůsobena schopnostem a možnostem žadatele. Sociálního šetření se dle potřeby účastní rodina nebo blízcí žadatele. V případě volné kapacity je se žadatelem dojednán termín zahájení poskytování služby.

Uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby

Smlouva je vždy uzavírána písemně a je výsledkem jednání se zájemcem o sociální službu. Smlouva je vždy individualizovaná a konkrétní. Vzor smlouvy je předkládán žadateli v rámci sociálního šetření, kde jsou současně podrobně projednávány jednotlivé náležitosti smlouvy – termín zahájení poskytování služby, způsob úhrady za péči, rozsah péče. Zájemce je o jednotlivých náležitostech informován vhodným přiměřeným způsobem. Smlouva se stává platnou v okamžiku, kdy se obě strany shodnou na jejím obsahu a stvrdí to svým podpisem. Za příspěvkovou organizaci "Sociální služby města Doksy (tj. „Poskytovatel“) smlouvu podepisuje ředitel zařízení nebo jím pověřený zástupce. Za zájemce o službu (tj.“Osoba“) je podepsán ten, kterému bude služba poskytována, event. jeho zástupce – opatrovník nebo zmocněnec.

Úhrada za poskytování sociální služby

Služba je poskytována za úhradu. Výše úhrady se řídí platným ceníkem. Jeho aktuální podoba je schvalována zřizovatelem - Městem Doksy. S ceníkem je seznamován každý žadatel v rámci sociálního šetření. Aktuální ceník je k nahlédnutí na webových stránkách organizace. Stanovené úhrady vychází z prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. a aktuální výše úhrad podléhá schválení Zřizovatele tj. Radou města Doksy. Výše úhrady závisí na rozsahu odebírané stravy a výši přiznaného příspěvku na péči. 

Stížnosti

Uživatel i kterákoli jiná osoba má právo podat stížnost. Chápeme ji jako projev svobodné vůle osoby a stává se podnětem ke zkvalitnění služby. Podáním stížnosti nesmí být stěžovateli způsobena újma.

Stížnosti mohou být podány písemně, ústně (pečovatelce, soc. pracovnici současně pověřené vedením denního stacionáře), telefonicky nebo mailem. Stížnost může být i anonymní – vhozená do schránky umístěné v domě s pečovatelskou službou, v přízemí u výtahu, adresovaná službě denní stacionář.

Důvody ukončení poskytování služby

Poskytování sociální služby může být ukončeno důvody ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele. Poskytování služby může být ukončeno vypovězením smlouvy. Uživatel ve své výpovědi nemusí uvádět důvod. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze pokud: uživatel neuhradí poskytnuté služby, porušuje pravidla služby (fyzické napadení pracovníka nebo jiného uživatele). Poskytování služby může být ukončeno také z následujících důvodů takového zhoršení zdravotního stavu uživatele, kdy není schopen pobytu v denním stacionáři.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Provozní a technické zázemí služby je v budově domu s pečovatelskou službou Doksy, na adrese Panská ul. 953, Doksy. Denní stacionář využívá jako své zázemí prostornou společenskou místnost v přízemí objektu s přilehlou kuchyňkou. V kuchyňce je k dispozici varná konvice, pečící elektrická trouba, mikrovlnná trouba, lednice. Ve společenské místnosti je televizor a knihovna. K dispozici pro uživatele denního stacionáře je  samostatné bezbariérové WC. Strava je uživatelům poskytována přímo ve společenské místnosti, kam je dopravována z kuchyně sousedícího domova pro seniory.  Pracovníci zapojují uživatelé denního stacionáře do nejrůznějších aktivit - oblíbené je společné pečení, procházky, trénování pamětí, společenské hry. K dispozici jsou uživatelům pohodlná polohovací křesla, která jsou určena rovněž k odpočinku. Na patře je také zázemí pro personál, zajišťující péči o uživatele denního stacionáře.

Kancelář sociální pracovnice, která je pověřena vedením stacionáře, je rovněž v přízemí, v prostorách domu s pečovatelskou službou na adrese Panská čp. 953.

Územní působnost sociální služby

Služba denní stacionář zajišťuje péči občanům města Doksy a obcím, které pod tento samosprávní celek spadají tj. Staré Splavy, Obora, Zbyny, Břehyně, Žďár, Kruh a Vojetín. Dále obcím přilehlým městu Doksy.

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/13 °C
pondělí 24. 6. polojasno 22/12 °C
úterý 25. 6. oblačno 22/12 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:47

Slunce zapadá:21:19

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

senioři v denním stacionáři pracují s tabletem

Svátek

Dnes je 22.6.2024

Svátek má Pavla

Zítra má svátek Zdeňka

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den házené